Talon và Xin Zhao tiếp tục được buff

0

Những thay đổi của DTCL 10.25:

Thay đổi hệ thống

Hàng dự bị: Nếu hàng dự bị của bạn đã đầy khi bạn trở lại từ vòng đi chợ, vị Tướng thừa ra sẽ bị bán đi ngay khi giai đoạn chuẩn bị trước vòng đấu mới kết thúc. Sẽ có một thông báo hiển thị rằng vị Tướng đang bị thừa và sẽ bị bán đi.

Tỷ lệ Rol Tướng ở cấp 7: 24/35/30/10/1 ⇒ 22/35/30/12/1.

Thay đổi Tộc Hệ

Pháp Sư

– Pháp Sư: SMPT tăng từ 80/110/180% ⇒ 80/120/180%

Tiên Phong

– Lượng giáp tăng thêm từ 100/250/600/1000 => 120/300/750/2000 (2/4/6/8)

Thánh Thần

– Sát thương chuẩn gây ra cùng giảm sát thương nhận vào thay đổi từ 50% => 45%

Thần Rừng

– Giáp và Kháng phép gia tăng theo thời gian từ 15/25/40 ⇒ 20/30/40

Thay đổi Tướng

1. Tướng 1 Vàng

Diana: Số quả cầu giảm từ 4/5/6/9 ⇒ 4/5/6/8

Fiora: Sát thương kỹ năng tăng từ 200/300/450 => 250/400/600 ; Năng lượng giảm từ 85 => 75

Lissandra: Sát thương kỹ năng giảm từ 350/450/600/800 ⇒ 350/450/550/750

Maokai: Giáp tăng từ 35 => 40; Kháng phép tăng từ 25 => 30

Maokai và Thần Rừng được buff ở DTCL 10.25

Ngộ Không: Sát thương kỹ năng tăng từ 225/250/275% AD => 250/265/280% AD

2 Tướng 2 Vàng

Aphelios: Sát thương đòn đánh giảm từ 50 => 45

Hecarim: Năng lượng giảm từ 120 => 110

Jarvan IV: Năng lượng tăng từ 80 => 110

Sylas: Sát thương kỹ năng tăng từ 250/400/600/1000 ⇒ 250/400/700/1111

Vi: Trừ giáp từ kỹ năng giảm từ 50/75/100% => 40/60/80% ; Năng lượng giảm từ 60 => 50

3. Tướng 3 Vàng

Evelynn

– Sát thương kỹ năng theo mục tiêu giảm từ x3 => x2,5

– Sát thương kỹ năng tăng từ 350/500/1400 ⇒ 350/600/1500

Kalista: Tốc độ đánh giảm từ 1 => 0,9

Lux: Lux Tinh Anh sẽ được buff Năng lượng => SMPT

Xin Zhao: Sát thương kỹ năng thay đổi từ 300/325/350% AD =>  330/340/350% AD; Tốc độ đánh tăng từ 0,8 => 0,85

Xin Zhao tiếp tục được buff

Yuumi: Máu tăng từ 600 => 650

4. Tướng 4 Vàng

Talon: Máu tăng từ 750 => 800; Sát thương kỹ năng tăng từ 200/200/250% ⇒ 240/250/275%

Talon được buff trở lại sau khi bị nerf rất nặng

Warwick: Hút máu từ kỹ năng giảm từ 50/50/200% ⇒ 40/40/200%

5. Tướng 5 Vàng

Kayn: Sát thương kỹ năng giảm từ 400/600/6666 => 375/575/6666 

Sett: Kỹ năng của Sett giờ đây có thể sử dụng lên các mục tiêu không thể nhắm đến hay không thể ngăn cản.

Thay đổi Trang bị

Lời nhắc Tử Vong: Trừ giáp tăng từ 75% ⇒ 80%.

DTCL 10.25 dự kiến ra mắt vào ngày 10/12/2020.


Nguồn: WEBTHETHAO.COM

Leave A Reply

Your email address will not be published.