Làm lại Thánh Thần, Buff Đồ Tể

0

Chi tiết bản cập nhật DTCL 11.3

Thay đổi về Tộc Hệ

Long Tộc: . Khi Tướng Long Tộc được truyền lại cho Long Hồn từ đồng minh bị chết, đòn đánh tiếp theo của Tướng này sẽ khạc lửa.

Thánh Thần

Thánh Thần được làm lại hiệu ứng ở DTCL 11.3

– Thời gian hiệu lực buff giảm từ 3/6/9/15s => 6s

– Giảm sát thương nhận vào khi được hưởng buff tăng từ 45% => 35/45/55/65%

– Sát thương chuẩn gây thêm khi được hưởng buff tăng từ 45% => 35/45/55/65%

Linh Hồn: Tốc độ đánh cộng thêm cho đồng minh giảm từ 20/40% => 20/35%

Đồ Tể

– Hút máu tăng từ  15-30 / 25-50% ⇒ 15-30 / 30-60%

– Sát thương cộng thêm tăng từ 20-45 / 30-75% ⇒ 20-45 / 35-80%

Tướng Đồ Tể được buff khả năng hút máu và sát thương từ hiệu ứng

Thay đổi về Tướng

Brand: Tầm đánh tăng từ 660 => 890

Elise

– Đòn đánh của Elise ở dạng Nhện sẽ khiến năng lượng dùng chiêu của kẻ thù tăng 35/35/50%

– Máu tối đa cộng thêm cho Elise khi ở dạng Nhện giảm từ 35/40/45% ⇒ 25/30/45%

Tristana: Tốc độ đánh cộng thêm khi sử dụng kỹ năng tăng từ 50/60/80% ⇒ 60/70/90%

Diana: Quả Cầu sẽ nới rộng phạm vi khi Diana tăng kích thước (Khi có trang bị Quyền Năng Khổng Lồ)

Darius: Sát thương chiêu tăng từ 550/800/1300 ⇒ 550/850/1400

Cập nhật DTCL 11.3 sẽ có mặt ở server Việt Nam trong một vài ngày tới.


Nguồn: WEBTHETHAO.COM

Leave A Reply

Your email address will not be published.