Làm lại Mê Hoặc và Hộ Pháp

0

Trong bản cập nhật DTCL 10.22 tới, Tộc Mê Hoặc sẽ được làm lại hiệu ứng của mình: Kỹ năng của Mê Hoặc sẽ trừ thẳng vào sát thương đòn đánh thay vì tốc độ đánh của đối thủ.

Các thay đổi dự kiến của DTCL 10.22:

Làm lại tộc Mê Hoặc

Kỹ năng của các Tướng Mê Hoặc sẽ làm giảm sát thương đòn đánh của kẻ thù trong 8 giây.

+2: -50% sát thương đòn đánh

+4: -80% sát thương đòn đánh

Làm lại tộc Hộ Pháp

Khi bắt đầu trận đấu, các tướng Hộ Pháp cho bản thân và các đồng mình xung quanh một lá chắn trong 8 giây. Khi lá chắn còn tồn tại, các hiệu ứng khống chế sẽ giảm 75% tác động.

+2: Lá chắn +175

+3: Lá chắn +250

+4: Lá chắn +400 

Hộ Pháp sẽ có khả năng giảm hiệu ứng khống chế cho đồng minh

Thay đổi về Tộc Hệ

Thánh Thần: 

+4: Thời gian hiệu ứng giảm từ 7 => 6s

+6: Thời gian hiệu ứng giảm từ 10 => 9s

+8: Thời gian hiệu ứng giảm từ 14 => 13s

Thay đổi về Tướng

Vayne

– Sát thương chuẩn ở phát bắn thứ 3 tăng từ 40/75/125 => 50/90/140.

Vi

– Sát thương kỹ năng tăng từ 250/400/600 => 250/400/750.

Xin Zhao

– Sát thương kỹ năng tăng từ 200/250/350% => 200/250/425% AD.

Nunu % Willump

– Sát thương kỹ năng tăng từ 450/650/1300 => 450/650/1650.

Evelynn

– Sát thương kỹ năng tăng từ  350/500/900 => 350/550/1250.

Morgana

– Sát thương kỹ năng giảm từ 375/600/2000 => 325/525/2000.

Lee Sin

– Thời gian làm choáng giảm từ 3/4/10 => 1,5/2/10.

Lillia

– Sát thương để phá vỡ giấc ngủ giảm từ 500/750/1000 => 500.

Kayn

– Sát thương kỹ năng ở dạng bóng tối giảm từ 65% => 50%.

Sett

– Sát thương kỹ năng tăng từ 35/45/400% => 40/60/400% lượng máu tối đa.

Bản cập nhật 10.22 dự kiến ra mắt vào ngày 28/10 ở server quốc tế và sẽ ra mắt chậm hơn từ 1-2 ngày ở server Việt Nam.


Nguồn: WEBTHETHAO.COM

Leave A Reply

Your email address will not be published.