Browsing Category

Game

Làm lại Mê Hoặc và Hộ Pháp

Trong bản cập nhật DTCL 10.22 tới, Tộc Mê Hoặc sẽ được làm lại hiệu ứng của mình: Kỹ năng của Mê Hoặc sẽ trừ thẳng vào sát thương đòn đánh thay vì tốc…