Chỉnh sửa Tướng Liên Quân mùa 16 lần 1

0

Trong phiên bản cập nhật kỷ niệm 4 năm LQM, chúng ta đã thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ của những vị Tướng như Nakroth, Omen, Enzo. Và để cân bằng lại meta của mùa 16, ngày hôm nay, LQM đã tiến hành bản cập nhật chính sửa Tướng Liên Quân mùa 16 lần 1:

Omen – Nerf

– Tốc đánh mỗi cấp: 4% => 3%

– Sát khí: Sau khi kích hoạt nội tại, tăng (60 +2/cấp kĩ năng) tốc chạy và (25%+1.8%/cấp kĩ năng) tốc đánh => Tăng 60 tốc chạy và 25% tốc đánh.

Omen đang cực mạnh ở mùa 16

Nakroth – Nerf

– Thẩm phán oai nghiêm: Tốc đánh sau khi tung chiêu giảm từ 50% => 40%

Qi – Buff

– Truy tinh chưởng: Cự ly lướt tăng từ 4,5 => 5m

– Hạo nhiên chưởng: Cự ly lướt lần 2 tăng từ 4,5m => 5m

Gildur – Buff

– Bất khả cản phá: Hất tung từ 0,5s => 0,75s; Hồi chiêu từ  11 – 0,6/cấp kỹ năng => 10 – 0,5/cấp kỹ năng

– Long trời lở đất: Làm chậm tăng từ 40% => 50%

Toro – Buff

– Mình đồng da sắt: Nội tại miễn thương từ 20% => 25%

– Dư chấn: Lá chắn tăng từ 250 + 50/cấp kĩ năng + 2% máu tối đa => 8% máu tối da

Taara – Buff

– Thân thể thép: Tăng thời gian từ từ 5/6/7 giây => 6/7/8 giây

Quillen – Buff

– Giới hạn sát thương lên quái từ 1500 => 2000

– Chém đôi: Tăng công vật lý từ 0,38 => 0,45

Enzo – Nerf

– Tốc chạy cơ bản giảm từ 380 => 370

– Câu hồn: ST: 300 + 60/cấp kĩ năng + 1.4 công vật lý thêm => 300 + 40/cấp kĩ năng + 1.4 công vật lý thêm.

Krixi – Buff

– Bướm ảo: Sát thương tâng từ 460+60/cấp kĩ năng => 500+75/cấp kĩ năng

– Bão lá: Hồi chiêu từ 13s – 1s/cấp kĩ năng => 10s – 0.4s/cấp kĩ năng

– Mưa sao băng: Sát thương tăng từ 250 + 75/cấp kĩ năng (+60%AP) => 275 + 75/cấp kĩ năng (+65%AP)

Krixi sẽ lấy lại vị thế ở đường giữa?

Keera – Buff

– Công vật lý mỗi cấp tăng từ 7,5 => 15

– Ác mộng ảo ảnh: 

Sát thương mục tiêu đánh dấu:chịu 25% => 30%

Sát thương iới hạn mục tiêu chưa đánh dấu:máu tối đa bản thân 40% => 45%

– Truy sát: Tăng tốc từ 30-40% => 50%

Keera được gia tăng độ cơ động và cả sát thương

Veera – Buff

– Hôn gió”: Hồi chiêu từ 12 – 1/cấp kĩ năng => 10 – 0.6/cấp kĩ năng

– Tiểu quỷ: Hồi chiêu từ 24 – 4/cấp kĩ năng => 20 – 3/cấp kĩ năng

Zata – Buff 

– Tăng máu cơ bản: 3438 => 3585

– Máu / cấp kĩ năng: 267 => 282.5 

Tulen – Buff

– Lôi động: Năng lượng tiêu hao từ 50 + 5/cấp kĩ năng => 40 mọi cấp kĩ năng; Hồi chiêu từ 2 giây => 1.5/1.4/1.3/1.2/1.1/1 giây


Nguồn: WEBTHETHAO.COM

Leave A Reply

Your email address will not be published.