Cấu hình Diablo II Resurrected

Cuối tuần qua, sự kiện BlizzCon 2021 đánh dấu 30 năm sự phát triển của Blizzard đã cho ra mắt nhiều thông tin quan trọng về 2 tựa game Diablo IV và…